Modern Diller Birimi

Modern Diller Biriminin kuruluş amacı, üniversitenin tüm bölümlerine ikinci ve üçüncü dil olarak seçmeli Almanca, Fransızca ve Yunanca derslerinin verilmesini sağlamaktır. Birim, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre “temel kullanıcı” (A1 ve A2) ve “bağımsız kullanıcı” (B1) düzeyinde dersler yürüterek öğrencilerin kültürel gelişimlerini hızlandırır.