Akademik Yazı Merkezi

Akademik Yazı Merkezi ise öğrencileri, fakülte dersleri için geliştirdikleri proje, makale ve tez gibi bilimsel çalışmaları yazılı olarak sunarken uyulması gereken standartlarla ilgili bilgilendirmeyi hedefler. Merkez, Lisans İngilizce Birimi çerçevesinde açılan Akademik Okuma ve Yazma Teknikleri derslerine ek olarak düzenlenmekte olan seminer ve çalıştaylar yoluyla öğrencilerin etkili bir akademik yazı dili geliştirmelerini amaç edinmektedir.

Öğrenciler seminerler yoluyla akademik yazı tekniklerinin temel prensiplerini öğrenecek, ek çalıştaylar yoluyla da detaylı geribildirim alarak; araştırma konusunun sınırlarını belirlemek, mantıksal argümanların inşası, toplanan verilerin etkili bir dille raporlanarak yorumlanması, argümanının yapı ve mantığı, doğru sözcük seçimi ve akışı ile ilgili bilgilendirilerek, yazı örneklerinde gerekli düzeltmeleri yapmaları sağlanacaktır.